Доставка

Доставка на продукти

Готовите продукти по Договора могат да се получат от Възложителя по един от следните начини:

a) взимане директно от ателието на GUGLA в гр. София;

б) доставка до избран от Възложителя офис на куриерска фирма „Спиди“ АД; 

в) доставка до адрес, посочен от Възложителя.

Безплатна доставка – в случай на Поръчка на стойност по-голяма от 400 (четиристотин) лева транспортните разходи по поръчката до адрес на Възложителя в България са за сметка на Изпълнителя. GUGLA няма задължение да обединява отделни Поръчки на Възложителя. 

При взимане на Поръчка директно от ателието на GUGLA в гр. София, ул.Котленски проход 96Б, партер (от страни на блока) ще бъдете уведомени по телефон в деня на завършването на поръчката.

Продуктите се изпращат от Изпълнителя на Възложителя чрез куриерска фирма „Спиди” АД. Рискът от загуба или повреда на продуктите преминава върху Възложителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от избраната от Изпълнителя куриерска фирма приеме стоките или в момента, в който Възложителят изпадне в забава да приеме стоките. Времето за доставка обикновено е до няколко дни след потвърждение от наша страна, че продуктите са изработени и пуснати за транспорт.

Продукти изпратени до посочен от Възложителя офис на куриерска фирма „Спиди“ АД ще бъдат задържани в такъв офис до 5 дни и следва да бъдат потърсени и взети от Възложителя съгласно условията и правилата на куриера. В случай, че Възложителят не е взел продуктите след като е бил уведомен за изпращането им и в посочения срок всички разходи по забавяне на приемането, последващо прибиране и транспорт и др., както и рискът от случайното им погиване или повреда ще бъдат поети и преминават върху него.

За доставки на посочен от Възложителя адрес последният е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на изпратените продукти. В случай, че Възложителят не бъде намерен на посочения адрес, въпреки разумно направените опити на Изпълнителя и/или куриера, Изпълнителят има право по своя преценка да остави продуктите в близък до Възложителя офис на куриерска фирма „Спиди“ АД като уведоми Възложителя за това, при което ще се прилагат правилата на предходната точка, в това число за разноските и рискът.

При приемането Възложителят трябва да прегледа изработените продукти и в рамките на 2 дни от приемането им да направи всички свои възражения за неправилно изпълнение на възложената работа, като в случай, че не направи възражения, изработеното ще се счита за одобрено.