Карта „Подарък“

Гифт карти: GUGLA може да предлага и гифт карти за Поръчки от Сайта на различна стойност. Стойността на гифт картата се заплаща изцяло при нейната поръчка и картата може да се използва при поръчка на изработката на предлагани от GUGLA продукти до същата стойност. Ако стойността на поръчаната изработка е по-малка от стойността на гифт картата, разликата може да се ползва при последващи Поръчки. Ако стойността на Поръчката е по-голяма от стойността на гифт картата разликата може да бъде доплатена от Възложителя по реда на тези Условия. Гифт картите не могат да бъдат заменяни срещу пари, освен при упражняване на законното право на отказ от закупена гифт карта. Всеки потребител има законовото прави да се откаже от закупена гифт карта преди същата да е използване и в рамките на 14 дни от предоставянето й от GUGLA без да посочва каквато и да било причина, като е достатъчно да ни информира за решението си за отказ чрез недвусмислено изявление. В този случай GUGLA ще възстанови на потребителя платените от него суми за гифт картата на посочена от него банкова сметка. Валидността на гифт картата е 1 година освен ако в нея изрично не се посочва друг период на валидност, след което гифт картата се обезсилва без стойността да подлежи на възстановяване. За поръчаните с гифт карта продукти се прилагат правилата на тези Общи условия.