ОРС

Органи за Онлайн Решаване на Спорове /ОРС/

Органите за OРС разглеждат възникнали спорове между потребители и търговци, свързани със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, договори за продажба или за предоставяне на услуги.

При възникване на спорен казус може да се свържете с нас на: office@guglauniforms.com
Ако казусът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, може да се обърнете към съответните органи за ОРС: платформа за ОРС или www.kzp.bg