Размери и мостри за проба

  Проба, мостри и мерки за предлаганите облекла

  Преди да направите Поръчка и да сключим Договор Вие може да изпробвате предлаганите от нас облекла, да поръчате мостри и/или ако сте в гр. София да поръчате да Ви посетим на място. Така най-добре ще придобиете представа за точните размери, материали, цветове и качество на изработваните от нас облекла.

   Проба: Изпробване на предлаганите от нас за изработка модели може да направите в нашето ателие в София, където има техни мостри и след като се свържете с нас чрез посочените на Сайта контакти за уговаряне на точен ден и час. Такова изпробване ще е безплатно за Вас.

   Поръчка и изпращане на мостри: може да Ви изпратим мостри на посочен от Вас адрес. В този случай ще искаме от Вас депозит в размер на цената на изпратените мостри, който следва да ни заплатите по реда за заплащане на продукти по сключен Договор. Мострите може да вземете лично от нашето ателие в София или ще Ви бъдат изпратени с куриер по реда описан по-долу за изпращане на готови продукти по сключен Договор. Може да задържите мострите за проба в срок до 3 работни дни от получаването им, след което се задължавате да ни ги върнете във вида, в който сме Ви ги предали, а ние ще Ви възстановим заплатеният за тях депозит. Ако не ни върнете мострите в срок или ако върнете мострите в различен от изпратения им вид (напр. скъсани, изцапани, с петна или каквато и да била друга повреда) Вие дължите заплащане на цялата стойност на съответната мостра, като може да задържите същата, а ние имаме право да направим прихващане на стойността й с платения от Вас депозит. В случай, че във връзка с изпробване на мострите направите Поръчка, транспортните разходи за мострите ще бъдат споделени между страните по Договора по равно, като Вие ще заплатите транспорта за изпращането им от нас към Вас, а ние – този за връщането им. Ако не направите Поръчка транспортните разходи за изпращане и връщане на мострите са изцяло за Ваша сметка.

    Посещение на място при Клиента: За клиенти в гр. София предлагаме опция „посещение на място“ на посочен от Вас адрес в гр. София от наш служител, който ще носи за проба предварително заявените от Вас мостри и ще Ви консултира относно цветовите комбинации, избора на размер, взимаме на индивидуални размери. Тази услуга е заплатена, като стойността й се уговаря и заплаща предварително. Варира в рамките на 10-20лв. Ако при или във връзка с такова посещение направите Поръчка за изработка на продукти на стойност над 400 лв. стойността на услугата за посещение ще бъде приспадната от такава Поръчка.

Възложителят разбира, че е възможно да има разлики в цветовете показани на Сайта и действително доставения продукт, доколкото цветовете, които се виждат на снимките са зависими от техническите параметри и конфигурация на устройството, на което Възложителя разглежда снимките.